Enduit de rebouchage pour trous et fissures bois - WoodLover
Technische Fiche veiligheidsfiche Dit product kopen

De hierbij gegeven voorzorgsmaatregelen zijn louter indicatief. Gelieve de technische en veiligheidsinformatiebladen in acht te nemen voor de juiste instructies.