Behandeling tegen insecten, schimmels en houtrot - WoodLover SOS

Rendement

4 m²/l

Verpakking

1L – 2.5L

Tinten

Kleurloos.

Technische Fiche Veiligheidsfiche Dit product kopen

Gevaarlijk – Voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Wees voorzichtig met het gebruik van biociden. Lees voor het gebruik het etiket en de informatie over het product. De hierbij gegeven voorzorgsmaatregelen zijn louter indicatief. Gelieve de technische en veiligheidsinformatiebladen in acht te nemen voor de juiste instructies.