Rendement

± 8 tot 10 m²/l

Verpakking

0.75L – 2.5L – 5L

Tinten

Kleurloos

Technische Fiche Veiligheidsfiche Dit product kopen

Gevaarlijk – Voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. De hierbij gegeven voorzorgsmaatregelen zijn louter indicatief. Gelieve de technische en veiligheidsinformatiebladen in acht te nemen voor de juiste instructies.