fond-woodlover

Cookies en privacy

PRIVACYBELEID EN COOKIES

De Functionaris voor Gegevensbescherming van de Groep DURIEU COATINGS:

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, leggen wij in dit privacybeleid uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming heeft u recht op toegang tot, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die u betreffen. Om dit recht van toegang uit te oefenen, kunt u contact opnemen met :Durieu Coatings N.V.
Boucle Odon Godart, 8
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve - BELGIË
Tél.: +32(0)10 42 00 90 - Email: info@durieu.com

Voor meer informatie over de wet op de bescherming van persoonsgegevens kunt u de website van GBA raadplegen : autoriteprotectiondonnees.be

De persoonsgegevens die u verstrekt, zijn noodzakelijk voor de behandeling van informatieverzoeken. Ze is bestemd voor Durieu Coatings N.V. en kan worden doorgegeven aan hun dienstverleners en contractueel gebonden partners. Behoudens verzet van uwentwege, kunnen deze gegevens worden gebruikt voor gepersonaliseerde diensten, commerciële voorstellen, enquêtes en statistieken. De middelen die door Durieu Coatings N.V. en haar dienstverleners worden gebruikt om gegevens te verwerken, worden up-to-date gehouden om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, heeft u het recht om deze gegevens in te zien, te corrigeren en er om legitieme redenen bezwaar tegen te maken door te schrijven naar : Durieu Coatings N.V. - Boucle Odon Godart, 8 - 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve - (België) of door contact op te nemen met onze Data Protection Officer : dpo@durieu.com

Op alle newsletters:
Indien u geen verdere communicatie van ons wenst te ontvangen, klik dan op "uitschrijven".

Charte des données personnelles

De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van uw accountregistratie worden door Durieu Coatings N.V. verwerkt voor de volgende doeleinden:
Voor onze website (www.woodlover.be)
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor onze verkoop-, klanten- en marketingafdelingen.
U hebt het recht van toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en, indien nodig, het recht te verzoeken om correctie en schrapping van deze gegevens. 
U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Met ingang van 25 mei 2018 heeft u het recht om te verzoeken om portabiliteit van uw persoonsgegevens, voor zover wettelijk toegestaan, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens. 
U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming. 
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de GBA.
De accountgegevens worden bewaard zolang de account actief is en vervolgens gearchiveerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften.
Wij staan tot uw beschikking voor alle verdere informatie.

De Functionaris voor Gegevensbescherming 

COOKIEBELEID

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 22, lid 2, van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, stellen wij u op de hoogte van ons beleid inzake het verzamelen en verwerken van cookies:

1. WHAT ZIJN COOKIES ?
Cookies zijn bestanden die naar uw computer worden gedownload wanneer u bepaalde websites bezoekt. Cookies slaan onder andere informatie op of halen informatie op over het surfgedrag van de gebruiker of uw computer en, afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop u uw computer gebruikt, kunnen ze worden gebruikt om de gebruiker te herkennen.
De browser slaat cookies alleen op tijdens de huidige sessie, zodat ze een minimum aan geheugenruimte in beslag nemen en de computer niet beschadigen. Cookies bevatten geen specifieke persoonlijke informatie, en de meeste worden aan het eind van uw browsingsessie van uw harde schijf verwijderd (sessiecookies).

Er is een tweede classificatie van cookies die gedurende een bepaalde periode in de browser van de gebruiker opgeslagen blijven (persistente cookies).
Afhankelijk van de entiteit die het domein beheert van waaruit de cookies worden verzonden en de verkregen gegevens verwerkt, kan een onderscheid worden gemaakt tussen eigen cookies en cookies van derden.
Ten slotte zijn er cookies die worden ingedeeld op basis van het doel waarvoor zij de verkregen gegevens verwerken: technische cookies, prestatiecookies, personalisatiecookies, analysecookies, advertentiecookies en gedragscookies.

2. WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKT DEZE WEBSITE ?

Noodzakelijke cookies
Naam Leverancier Purpose Afloopdatum Type
PHPSESSID www.woodlover.be Handhaaf de configuratie van gebruikersinstellingen via paginaverzoeken. Sessie HTTP Cookie
rc ::a Google Deze cookie wordt gebruikt om mensen van robots te onderscheiden. Persistente HTML Local Storage
rc ::c Google Deze cookie wordt gebruikt om mensen van robots te onderscheiden. Sessie HTML Local Storage
EMSESSID www.woodlover.be Sessie-ID Sessie HTTP Cookie

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren.

Statistische cookies
Naam Leverancier Purpose Afloopdatum Type
_ga Google Tag Manager Slaat een unieke identificatiecode op die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de site gebruikt. 2 jaren HTTP Cookie
_ga_# Google Tag Manager Gebruikt door Google Analytics om gegevens te verzamelen over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht en de data van het eerste en meest recente bezoek. 2 jaren    HTTP Cookie
_gid Google Om statistieken te verkrijgen over het bezoekersaantal van de site. 24 uren HTTP Cookie