fond-woodlover

Wood Protector

PRIMER NIEUW HOUT

Preventieve kleurloze impregnatie voor onbehandeld hout
Wood Lover's Wood Protector is een kleurloze vloeibare grondlaag die het hout beschermt voordat een oplosmiddelhoudende beits, verf of vernis wordt aangebracht. Wood Protector verbetert de hechting van de beschermende laag van hout en versterkt deze.

NL - Film protege insectes champignons NL - Recouvrable 4h-24h NL - Nettoyage materiel WHITE

Rendement: 10 m²/L

Verpakking: 0,75 L - 2,5 L - 5 L

Kleur voor dit product: Kleurloos

 

Technische Fiche Veiligheidsfiche

 

Gevaarlijk – Voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. De hierbij gegeven voorzorgsmaatregelen zijn louter indicatief. Gelieve de technische en veiligheidsinformatiebladen in acht te nemen voor de juiste instructies.

 

Dit product kopen

007_WOOD-PROTECTOR_5L